-->
دوازدهمین ايثار ماندگار سال جاري انجام شد
دوشنبه 11 تير 1397 11:00


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا یازدهمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحوم سید یحیی حسینی بندرآبادی 56ساله اهل و ساکن یزد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابن سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان نيازمند شد.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.