-->
برگزاری کمیته شورای مشارکت اجتماعی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت
چهارشنبه 13 تير 1397 09:39


به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تفت ،  در تاریخ 10/4/97 اولین کمیته هماهنگی شورای مشارکت اجتماعی شهرستان با حضورآقای دکتر میرجلیلی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت ، آقای دکتر میرشمسی سرپرست مرکز بهداشت تقت و کارشناس مسئول واحد های بهداشتی شبکه در دفتر مدیر شبکه برگزار گردید.

ابتدا آقای دکتر میرجلیلی به فرآیند اجرای برنامه که شامل انتخاب کانون انجام فعالیت در شهرستان تفت ، انجام نیاز سنجی مشکلات و تدوین برنامه عملیاتی مربوطه اشاره نمودند و دونفر از کارشناسان حوزه ستادی به عنوان دبیر و کارشناس جلب مشارکهای اجتماعی معرفی شدند.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.