-->
برگزاری کمیته شهرستانی کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهاباد.
دوشنبه 15 مرداد 1397 14:16

کمیته برون بخشی کنترل و مبارزه ملی با دخانیات با حضور ادارات مرتبط در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکیل گردید.


در این جلسه که با حضور سرپرست شبکه و اعضاء کمیته دخانیات شهرستان  برگزار شد، در مورد آمار رو به رشد مصرف دخانیات در سطح شهر به خصوص در بین قشر نوجوان و جوانان و مسائل پیشگیرانه در این زمینه مباحثی مطرح  و پس از بحث و تبادل نظر  تصمیماتی از جمله :  برخورد قاطع و  و مداوم با متخلفان  در خصوص عرضه سیگار و قلیان در سطح شهر و بحث فرهنگ سازی و آموزش در رابطه با عدم مصرف دخانیات در جامعه و ... اتخاذ گردید.

 

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.