-->
ویزیت رایگان بسیج جامعه پزشکی در شهرستان بهاباد
جمعه 16 شهريور 1397 22:18

همزمان با برگزاری رزمایش اقتدارعاشورایی سپاهیان محمد(ص) 280 نفر از مردم شهرستان بهاباد از خدمات رایگان بسیج جامعه پزشکی بهره مند گردیدند.


تیم تخصصی بسیج جامعه پزشکی استان با حضور در بیمارستان  حکیم بهابادی به 148 نفر از مردم خدمات تخصصی دندانپزشکی، اطفال و روانپزشکی ارائه کردند، همچنین  تیم عمومی  شهیدرضایی بسیج جامعه پزشکی شهرستان بهاباد با حضور در روستاهای  ببروئیه و کمکوئیه به 132 نفر از مردم روستا خدمات رایگان  پزشک عمومی، دارو،خدمات پرستاری و مامایی  ارائه کردند.

همچنین کارشناس بهداشت محیط در بازدید از این دو روستا وضعیت بهداشتی این دو روستا را بررسی کرد.

 

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.