-->
شانزدهمين ايثار ماندگار سال ٩٧ انجام شد
يكشنبه 1 مهر 1397 12:12


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا شانزدهمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحوم سید حمزه پورقاسمیان مروستی 36 ساله اهل مروست و ساکن تهران در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان نيازمند شد.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.