-->
كلينيك تخصصي دندانپزشكي مركز درماني ديابت افتتاح شد
سه شنبه 24 مهر 1397 12:33

كلينيك تخصصي دندانپزشكي با حضور متخصصين دندانپزشكي و ارتودنسي در مركز تحقيقاتي- درماني ديابت يزد افتتاح شد.


 

كلينيك تخصصي دندانپزشكي با حضور متخصصين دندانپزشكي و ارتودنسي در مركز تحقيقاتي- درماني ديابت يزد افتتاح شد.به گزارش وب دا- يزد- مدير مركز تحقيقاتي- درماني ديابت يزد با اعلام اين خبر گفت: در اين كلينيك خدمات تخصصي دندانپزشكي، ترميمي و زيبايي، درمان ريشه، جراحي و ايمپلنت، اطفال و ارتودنسي انجام مي شود.محمد رضا آقايي افزود: خدمات دندانپزشكي اين مركز با تعرفه دولتي و در دو شيفت صبح و عصر براي مراجعين انجام مي شود.

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.