-->
اداره امور آزمایشگاهها برگزار می کند؛سمینار آزمایشگاه و بالین تیروئید
شنبه 28 مهر 1397 06:17

در ادامه سلسله سمینار های اداره امور آزمایشگاهها،سمینارآزمایشگاه و بالین تیروئید جهت نزدیک نمودن علوم پایه و بالین برگزار می شود.


 

به گزارش وب دا- یزد- با توجه به اینکه تست تیروئید از پرکاربردترین تست های پزشکی است و گاهی باعث سردرگمی پزشک، بیمار و آزمایشگاه می شود لذا آشنایی متخصصین با جدیدترین یافته های مربوط به این تست ضروری است.سمینار آزمایشگاه و بالین بیست و هشتمین سمینار از سلسله  همایش های اداره امور آزمایشگاهها است.

 


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.