-->
هجدهمين ايثار ماندگار سال جاري انجام شد
يكشنبه 29 مهر 1397 03:10


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا هجدهمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحومه نصرت زارع مهرجردی 43 ساله اهل و ساکن میبد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی یزد و بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.