-->
نوزدهمین ایثارگر ماندگار سال جاری انجام شد.
پنجشنبه 3 آبان 1397 18:38


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضاء نوزدهمین اهداء عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحوم حسین توانگر مروستی 40ساله اهل و ساکن مروست در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست .

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی یزد وبیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان نیازمند شد.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.