-->
بيستمين ايثار ماندگار سال جاري انجام شد
دوشنبه 7 آبان 1397 08:20


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا بیستمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحوم نعمت اله سنجری خواه 43 ساله اهل جیرفت و ساکن یزد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی یزد و بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.