-->
دوره بدو خدمت ویژه مسئولین فنی جدید
شنبه 1 دي 1397 10:15


به گزارa روابط عمومی معاونت غذا و دارو دوره بدو خدمت ویژه مسئولین فنی جدید و با هدف ارتقاء سطح علمی مسئولین فنی در راستای تولید مواد غذایی با کیفیت و مطابق با استانداردهای سازمان غذا و دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو طی 3 روز در هفته گذشته برگزار شد.

در این کارگاه 3 روزه مسئولین فنی با سر فصل های همچون آشنایی با ضوابط و قوانین غذایی و بهداشتی، نحوه صدور پروانه های بهداشتی، شرایط خوب تولید، شرایط خوب آزمایشگاهی، قوانین کار صنفی و سایت و سامانه های الکترونیک آشنا شدند.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.