-->
بيست و هشتمين ايثار ماندگار سال جاري انجام شد
چهارشنبه 12 دي 1397 05:33


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا بیست و هشتمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحوم سعید برزگری شریف آباد 30 ساله اهل و ساکن یزد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی و بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.