-->
بیست و نهمین ايثار ماندگار سال جاري انجام شد
شنبه 15 دي 1397 06:48


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضاء بیست ونهمین اهدا عضو در سال 97 با ایثار و فداکاری مرحوم حسین خوانین هراتی 50 ساله اهل و ساکن شهرستان هرات در بیمارستان شهید صدوقی به وقوع پیوست.با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.