-->
برگزاری دوره بدو خدمت ویژه مسئولین فنی جدید
چهارشنبه 3 بهمن 1397 15:05


بنا به گزارش واحد سایت معاونت غذا و دارو یزد دوره بدو خدمت ویژه مسئولین فنی جدید و با هدف ارتقاء سطح علمی مسئولین فنی در راستای تولید مواد غذایی با کیفیت ومطابق با استانداردهای سازمان غذا و دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو طی 2 روز در تاریخ های 29 و 30 دی  ماه برگزار شد.

در این کارگاه 2 روزه مسئولین فنی با سر فصل های همچون آشنایی با ضوابط و قوانین غذایی و بهداشتی، نحوه صدور پروانه های بهداشتی، شرایط خوب تولید، شرایط خوب آزمایشگاهی، سایت و سامانه های الکترونیک آشنا شدند.

لازم به ذکر است کلیه واحدهای تولیدی دارای پروانه بهداشتی ملزم به بکارگیری مسئولین فنی واجد شرایط می باشند ومسئولین فنی باید دوره های آموزشی لازم را طبق مقررات طی نمایند.

ضمناً جهت احراز صلاحیت مسئول فنی گذراندن دوره توجیهی بدو خدمت الزامی می باشد. در این دوره تعداد 13 نفر شرکت کردند.


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.