-->
سيزدهمين ايثار ماندگار سال جاري در يزد انجام شد
چهارشنبه 5 تير 1398 10:16


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد و به نقل از قاسمی مسئول فراهم آوری اعضا پیوندی سیزدهمین اهدا عضو در سال 98 با ایثار و فداکاری مرحوم سید جلال موسوی احمد آبادی 50 ساله اهل و ساکن شهرستان اردکان در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده یکی از اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابو علی سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.

روحش شاد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.