-->
چهارمین نشست خانه مشارکت مردم در سلامت استان یزد تشکیل شد/کم تحرکی و زندگی ماشینی علت بروز بالای بیماری های غیرواگیر در استان
چهارشنبه 25 دي 1398 10:05

چهارمین نشست خانه مشارکت مردم در سلامت استان یزد با موضوع فعالیت بدنی تشکیل شد


به گزارش وبدا- يزد-در اين نشست دکتر صادقیان عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، ضمن تعریف فعالیت جسمی (به عنوان انجام فعالیتهایی که منجر به انقباظ عضلانی همراه با مصرف انرژی مي شود)،فعالیت های جسمانی را یکی از بهترین راهکارهاي پیشگیری از بیماری های غیرواگیر قلمداد کرد و در ادامه از تأثیر فعالیت جسمی بر بیان ژن افراد سخن گفت و دو کلید افزایش فعالیت بدنی و کاهش وزن را از اهداف ارتقای سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی معرفی كرد.

دکتر خامسی مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری ضمن تأکید بر اهمیت خانه مشارکت مردم در سلامت، بر پیگیری مطالبات مردم در حوزه سلامت در راستای پیشگیری از بیماری ها، قول حمایت استانداری از مصوبات این شورا را داد و افزود:گاهی اطلاع رسانی عمومي در حوزه تحرک بدنی پایین است و باید آگاهی بخشی و اراده جمعی در این مهم صورت گیرد تا شاهد افزایش تحرک بدنی باشیم.

دکتر پیمانفر، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران، مدیریت شهری را تأثیر گذار ترین نهاد در تشویق مردم جهت انجام تحرک بدنی دانست و افزود:یکی از اهداف مهم مدیریت شهری کاهش فقر حرکتی است که یکی از مشکلات سلامت جامعه است.

مشاور رییس دانشگاه در امور اجتماعی، ضمن تأکید بر نقش خانه مشارکت مردم در سلامت بعنوان پلی بین مردم و مسؤلین برای انتقال مطالبات مردم در حوزه سلامت، دلیل مشارکت پایین جامعه در امر سلامت را پایین بودن سواد سلامت جامعه معرفی کرد.محمد حسن لطفي در ادامه خواستار همکاری هیئت ورزش های همگانی با خانه مشارکت مردم در سلامت استان شد و یکی از مهمترین مطالبات از مسئولان را افزایش تحرک بدنی، الزام رعایت پیوست سلامت، اجرای قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان و مبارزه با استعمال دخانیات برشمرد


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.