دومین اردوی جهادی خارج از استان "کانون فعالیت‌های جهادی" دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در منطقه سرفیروزآباد استان کرمانشاه با خدمت رسانی به هشت روستا در حوزه‌های بهداشتی، درمانی و فرهنگی به پایان رسید.   به گزارش مفدا...