دکتر حفیظی سرپرست مرکز بهداشت میبد به مناسبت روز دندانپزشک از دندانپزشکان شبکه بهداشت و درمان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت تقدیر کرد.

حلقه صالحین
چهارشنبه 3 آذر 1395

برگزاری ؛جلسه حلق ؛صالحین طاها ؛در دنشکده پرستاری مامایی ؛یزد مناسبت هفته بسیج؛برگزار شد

انتخابات
چهارشنبه 3 آذر 1395

انتخابات ؛شورای صنفی؛ در دانشکده پرستاری؛ ومامایی ؛یزد

  جناب آقای محمد صادق افضلی کسب رتبه ی سوم کشوری در 21 دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی در رشته تواشیح  را به شما تبریک می گوییم.از درگاه خداوند متعال سلامتی و توفیق روز افزون در همه مراحل زندگی خواستاریم.