در راستای برگزاری دوره­ای جلسات شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷ در تاریخ ۱۸ مرداد ۹۷ این جلسه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل شد. همچنین به موازات آن مسئولین بسته ­های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی...

دکتر حفیظی سرپرست مرکز بهداشت میبد به مناسبت روز دندانپزشک از دندانپزشکان شبکه بهداشت و درمان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت تقدیر کرد.