مسما

مطالعه سلامت میدان های الکترومغناطیس

hemes logo

مطالعه سلامت میدان های الکترومغناطیس (مسما)، یک مطالعه مقطعی بر پایه جمعیت در مردم یزد با هدف ارزیابی اثر امواج الکترومغناطیس بر سلامت مردم است که در حال اجرا می باشد. با توجه به گسترش استفاده از وسایل الکترونیک، گروه‌های تحقیقاتی بزرگی در سرتاسر دنیا شکل گرفته‌اند تا با انجام آزمایش‌ها و بررسی نمونه‌های در معرض، اثر امواج الکترومغناطیس به ویژه در محدوده فرکانس‌های پایین (غیر یون‌ساز) را بر سلامت مردم بررسی نمایند. با رشد سریع استفاده از ابزارهای الکترونیکی از جمله انواع وسایل بی‌سیم، موبایل، فرهای مایکروویو، آنتن‌های مخابراتی، دکل‌های برق فشار قوی و ... بررسی اثار میدان‌های الکترومغناطیس بر سلامت بشر در طی سالهای آینده مهم‌تر هم خواهد شد.

با توجه به پیچیدگی‌های موجود برای مطالعات مربوط به بررسی اثرات امواج الکترومغناطیس، مطالعاتی که تا کنون در دنیا انجام شده است دارای جامعه آماری محدود و محدودیت های متنوع در روش انجام هستند. در طرح مسما قصد داریم پارامترهای مربوط به میدان‌های الکترومغناطیس را، در محل زندگی تعدادی از افرادی که اطلاعات آن‌ها در طرح یاس ثبت شده است، اندازه گیری کنیم. از انجا که طرح مسما به طور موازی با طرح یاس انجام می‌شود و با توجه به گسترده بودن داده های جمع آوری شده، دانشجویان رشته های مرتبط می توانند با استفاده از علومی نظیر داده کاوی، تحلیل با استفاده از شبکه های عصبی و روش های پیشرفته دیگر، اطلاعات مستتر در داده ها را استخراج نموده و با تجزیه وتحلیل آنها علاوه بر بیان مشکلات موجود به ارائه راهکار جهت بهبود نقایص بپردازند. همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ای علوم پزشکی و علوم محض می توانند پس از استخراج نتایج نهایی، با انجام مداخلات تخصصی مرتبط با رشته خود، در جهت بهبود ایمنی و افزایش سلامت مردم گام بردارند.