دکتر سید مهدی هاشمی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یزد

نام:                                سید مهدی

نام خانوادگی:               هاشمی باجگانی

متولد :          تهران – ۱۳۵۱

 • ورودی سال ۱۳۷۰ رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، فارغ التحصیل سال ۱۳۷۷
 • ورودی سال ۱۳۸۰ رشته تخصصی بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۴
 • ورودی سال ۱۳۸۶ رشته فوق تخصصی بیماریهای ریه بالغین دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ، فارغ التحصیل سال ۱۳۸۸
 • دوره آموزشی اقدامات تهاجمی ریه (Interventional Pulmonology) دانشگاه DJD کشور آلمان به مدت سه ماه سال ۲۰۱۱

 

 • استخدام درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهربابک از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۸
 • عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • فعالیت آموزشی و درمانی در گروه داخلی دانشکده پزشکی کرمان
 • ریاست بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهربابک از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۶
 • رتبه اول کشوری در آزمون بورد فوق تخصصی ریه سال ۱۳۸۸
 • رییس بخش ریه و برونکوسکوپی بیمارستان افضلی پور کرمان از سال ۱۳۹۹ تاکنون
 • عضو کمیته بررسی عوارض واکسن کرونا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • دبیر شورای آموزشی گروه داخلی از سال ۱۳۹۴ به مدت دوسال
 • انتخاب به عنوان پزشک نمونه توسط سازمانهای بیمه گر استان کرمان در سال ۱۳۹۸
 • معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
 • عضویت در هیئت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • چاپ ۲۱ مقاله به زبان های انگلیسی و فارسی در مجلات معتبر
 • داوری طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
 • سخنرانی و ارائه مقاله در سمینارها و کنگره های داخلی و بین المللی
 • ترجمه و چاپ کتاب تفسیر بالینی رادیوگرافی قفسه سینه

تلفن:                       ۳۷۲۵۸۷۷۰-۰۳۵

رایانامه:                  hashemibajgani@ssu.ac.ir

سامانه پیامکی:     ۱۰۰۰۲۵۳۵