دکترمحمد حسن نجفی

سرپرست حوزه ریاست

نام:                          محمد حسن                            

نام خانوادگی:        نجفی    

تحصیلات :             متخصص طب ایرانی ( عضو هیئت علمی دانشگاه )

سمت:                      سرپرست حوزه ریاست

سوابق اجرائی:

  کارشناس مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابرکوه یزد ۱۳۷۸

 نماینده شبکه بهداشت و درمان ابرکوه در شورای پزشکی نظام وظیفه ابرکوه و میبد ۱۳۷۸-۱۳۷۹

کارشناس مبارزه با بیماری سل در شهرستان میبد ۱۳۷۹

مدیر بیمارستان خاتم االنبیاء ابرکوه ۱۳۸۰

رئیس بیمارستان خاتم االنبیاء ابرکوه ۱۳۸۱-۱۳۸۲

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر ۱۳۸۲-۱۳۸۴

کارشناس مسئول آموزش سلامت مرکز بهداشت استان یزد۱۳۸۴

معاون اجرائی مرکز بهداشت استان و معاونت بهداشتی دانشگاه ۱۳۸۴ -۱۳۸۸

رئیس سازمان اورژانس استان یزد ۱۳۸۸-۱۳۹۲

عضو شورای ترافیک استان یزد ۱۳۸۸-۱۳۹۲

دبیر پدافند غیرعامل دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۹۲

کارشناس مسئول بهداری رزم دانشگاه۱۳۹۳ تا کنون

مدیر گروه طب ایرانی دانشگاه شهید صدوقی یزد ۱۳۹۹ تا کنون

سوابق اجتماعی و فرهنگی  :

عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه( ۶۹الی ۷۳ )

معاون فرهنگی پایگاه مقاومت شهید ساالری (دانشجویی – ۷۴ )

عضو شورای مرکزی و مسئول تربیت بدنی حوزه مقاومت بسیج دانشگاه ( دانشجویی ۷۴ الی ۷۷)

عضو هیت مدیره مجمع المحسنین یزد ( از سال ۷۶ تاکنون)

عضو انجمن اسلامی پزشکان کشور – یزد (از سال ۷۷ تاکنون)

مسئول و عضو کمیته سلامت انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و ۸۸

مدیر عامل سازمان مردم نهاد طب و زندگی یسنا

عضو هیات مدیره انجمن خیرین استان یزد

عضو هیات مدیره مجمع امدادگران عاشورا

سوابق ایثارگری :

یک سال حضور در جبهه

جانباز ۱۰ درصد

یک سال حضور در بهداری رزم جبهه مقاومت (سوریه)

تلفن:                       ۳۷۲۵۸۷۷۰

دکترعباسعلی دهقانی

رئیس دفتر ریاست دانشگاه

نام:                            عباسعلی                            

نام خانوادگی:          دهقانی

تحصیلات:                دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ( عضو هیئت علمی دانشگاه )

سمت:                        رئیس دفتر ریاست دانشگاه 

تلفن:                       ۳۷۲۵۸۷۷۰

رضا علی رفیعی

متصدی امور دفتری حوزه ریاست

نام:                                رضا علی

نام خانوادگی:              رفیعی

سمت:                          متصدی امور دفتری حوزه ریاست

تلفن:                            ۳۷۲۵۸۷۷۰

ابوالقاسم  رضائیان

متصدی امور دفتری حوزه ریاست

نام:                                ابوالقاسم

نام خانوادگی:              رضائیان

سمت:                          متصدی امور دفتری حوزه ریاست

تلفن:                            ۳۷۲۵۸۷۷۰