این سامانه در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظارم اداری و مقابله با فساد ، تکریم ارباب رجوع و رعایت سند حقوق شهروندی راه اندازی شده است

توجه :

الف) شکوائیه باید در حیطه اختیارات و وظایف دانشگاه علوم پزشکی و زیرمجموعه های آن (شبکه های بهداشت و درمان، بیمارستا های تابعه سطح استان ، دانشکده ها ، کلینیک ها و معاونت های ستادی) باشد.

ب) ماهیت موضوع موردنظر شما باید « شکایت» یا « گزارش»  باشد

ج) شکوائیه باید واضح، شفاف، مستند و مستدل باشد و ذکر مشخصات کامل شاکی وشماره تلفن همراه الزامی است.

چ) در ثبت گزارش، ثبت مشخصات کامل گزارش دهنده  اختیاری می باشد.

د) از توضیحات اضافه و پیوست کردن مدارک غیرضروری خودداری شود. در صورت نیاز به توضیح بیشتر یا مدرک، کارشناسان بررسی کننده مکاتبه، با شما تماس خواهند گرفت